Badania NPB


Rosnące obawy Polaków wobec Rosji

Polska

Według najnowszego raportu Pew Research Center, Polacy coraz bardziej obawiają się Rosji i jej prezydenta, Władimira Putina. Niemal wszyscy Polacy (97%) wyrażają niewielkie lub żadne zaufanie do Putina, w tym 94%, którzy nie mają do niego zaufania w ogóle. Stopień nieufności wzrósł dramatycznie od 2019 roku, kiedy to prawie jedna trzecia Polaków (31%) miała niezbyt duże zaufanie do Putina. Teraz praktycznie każdy Polak nie ma zaufania do rosyjskiego lidera.

Zbliżenie z USA

Wraz ze wzrostem niepokoju wobec Rosji i Putina, Polacy są skłonni do bliższych relacji z USA. Około dwie trzecie Polaków uważa teraz, że bliskie relacje z USA są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Młodsi Polacy są szczególnie skłonni do stwierdzenia, że dobre relacje z USA są ważniejsze. Podczas gdy 74% dorosłych poniżej 30 roku życia uważa, że relacje z USA są ważniejsze, 63% osób w wieku 65 lat i starszych twierdzi to samo.

Wysokie poziomy wsparcia dla przyjmowania uchodźców

Polacy coraz bardziej popierają przyjmowanie uchodźców z krajów, z których ludzie uciekają przed przemocą i wojną. Obecnie 80% Polaków popiera przyjęcie takich uchodźców, co stanowi wzrost o 31 punktów procentowych w porównaniu do 2018 roku.

Coraz bardziej pozytywne opinie o Unii Europejskiej

Innym beneficjentem spadku ocen Rosji jest Unia Europejska: otrzymała ona najwyższą ocenę w Polsce (89%) od czasu, gdy Pew Research Center zaczęło zadawać to pytanie w 2007 roku. Polacy są teraz znacznie bardziej skłonni niż w 2018 roku do stwierdzenia, że UE rozumie potrzeby obywateli Polski i promuje demokratyczne wartości, dobrobyt i pokój. Mniej osób twierdzi teraz, że UE jest inwazyjna lub niewydolna. Większość (57%) twierdzi, że integracja gospodarcza Europy wzmocniła polską gospodarkę.

Źródło: Pew Research Center