Polityka prywatności

INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do serwisu „Narodowy Panel Badawczy” i określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe. Pragniemy zapewnić Ci, że dbamy o Twoją prywatność i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”) oraz uchylającą dyrektywę 95/46/WE.

Administrator:

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Fieldstat sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów, NIP: 7010997139, REGON: 387034826, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859813.

Inspektor danych osobowych:

Administrator serwisu, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W celu skontaktowania się z Inspektorem, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub napisanie tradycyjnego listu na adres siedziby firmy Fieldstat, ul. Kościuszki 17 97-400 Bełchatów. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pragniemy zapewnić Ci przejrzystość i jasność w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy:

Dane geo/demograficzne: Informacje o Twoim położeniu geograficznym lub demograficzne, takie jak kraj zamieszkania, wiek, płeć itp. Te dane pomagają nam w analizie rynku i dostosowywaniu naszych badań do preferencji Użytkowników.

Adres e-mail: Pobieramy adres e-mail oraz nr tel w celu komunikacji z Użytkownikiem, wysyłania informacji o nowych badaniach, nagrodach lub innych istotnych wiadomościach dotyczących naszego serwisu.

Imię i nazwisko: Zbieramy te dane w celu identyfikacji Użytkownika oraz umożliwienia personalizacji naszych usług.

Numer IP: Zbieramy numer IP w celach technicznych, takich jak diagnostyka problemów technicznych, analiza ruchu na stronie, zapewnienie bezpieczeństwa serwisu.

PESEL lub NIP: W przypadku konieczności dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, prosimy o podanie numeru PESEL lub NIP. Dane te są niezbędne do prawidłowego rozliczenia i spełnienia naszych obowiązków podatkowych.

Ogólne preferencje oraz zainteresowania: Gromadzimy informacje na temat Twoich preferencji i zainteresowań, aby dostarczać Ci treści i badania odpowiadające Twoim potrzebom. Te dane pomagają nam lepiej zrozumieć preferencje Użytkowników i dostosować naszą ofertę.

Cookies: Pliki cookies umożliwiają nam lepsze dostosowanie naszego serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, ułatwiają nawigację, zapamiętują preferencje językowe oraz pomagają nam analizować statystyki dotyczące korzystania z naszego serwisu. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego serwisu i dostosować go do ich potrzeb.

Wszystkie dane osobowe, użytkownik podaje dobrowolnie.

Minimalizujemy zbieranie danych na każdym etapie współpracy. Nie wymagamy od Użytkownika podawania dokładnego adresu zamieszkania, nazwiska oraz numeru PESEL lub NIP, do momentu decyzji użytkownika o wypłacie pieniędzy. W takim przypadku, zbieramy te dane w celu uregulowania należności podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.

Przetwarzanie danych:

Administrator zastrzega możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez inne firmy jedynie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu „Narodowy Panel Badawczy”. W ramach utrzymania serwisu, możemy współpracować z następującymi rodzajami firm:

Firmy hostingowe: W celu przechowywania danych, możemy korzystać z usług renomowanych firm hostingowych, które zapewniają nam niezawodne i bezpieczne środowisko przechowywania danych.

Serwerownie: W celu zapewnienia stabilnego działania serwisu, możemy korzystać z serwerowni, które są odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą techniczną i dostarczanie niezawodnego dostępu do naszego serwisu.

Dostawcy usług technologicznych: W celu zapewnienia różnych funkcjonalności naszego serwisu, możemy współpracować z dostawcami usług technologicznych, takimi jak dostawcy oprogramowania, usług płatności online czy systemów monitorowania i analizy.

Wszystkie te firmy, które otrzymują dostęp do danych osobowych Użytkowników, są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych oraz podpisanie umów o przetwarzaniu danych, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony prywatności Użytkowników. Pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność danych osobowych Użytkowników podczas współpracy z takimi firmami. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez takie firmy, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.

Na rozkaz organów Państwowych, możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych. Tego rodzaju przekazanie danych może nastąpić w przypadku, gdy istnieje podstawowe prawne zobowiązanie lub gdy jest to niezbędne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony naszych praw, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz ochrony przed oszustwami i nadużyciami. W takich przypadkach przekazanie danych osobowych Użytkowników zostanie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w ramach obowiązujących procedur prawnych. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby chronić prywatność Użytkowników i ograniczyć przekazanie danych tylko do niezbędnego minimum.

Przetwarzanie danych osobowych istnieje do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia konta, przez okres 5 lat od momentu rozliczenia z urzędem skarbowym w celach rozrachunkowych.

Wszystkie te dane osobowe są gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z naszym serwisem „Narodowy Panel Badawczy”. Nie udostępniamy tych danych osobowych osobom oraz podmiotom trzecim bez Twojej zgody, z wyjątkiem realizacji celów podatkowych, prawnych oraz innych opisanych w niniejszej polityce prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy przypadkowym zniszczeniem. Pełen dostęp do Twoich danych ma jedynie Inspektor Danych osobowych serwisu NPB. Twoje dane są ściśle chronione poprzez uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych [email protected]