Badania NPB


Wpływ lockdown na samopoczucie Polaków

Wpływ lockdown na zdrowie psychiczne

Lockdown, wprowadzony w celu zwalczania pandemii COVID-19, miał znaczący wpływ na zdrowie psychiczne Polaków. Według raportu z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 30% z 1000 badanych dorosłych Polaków zgłosiło pogorszenie samopoczucia psychicznego. To pokazuje, jak drastyczne mogą być skutki izolacji i ograniczeń społecznych dla zdrowia psychicznego.

Poczucie izolacji społecznej

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński wykazało, że lockdown wpłynął na wzrost poczucia izolacji społecznej. 40% badanych zgłosiło, że czuje się bardziej samotne. Izolacja społeczna może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym depresji i lęku.

Wzrost poziomu stresu

Raport z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pokazuje, że lockdown miał wpływ na wzrost poziomu stresu. W badaniu przeprowadzonym na 2000 Polaków, 50% respondentów zgłosiło wzrost poziomu stresu. Stres jest silnie związany z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym chorobami serca i układu immunologicznego.

Wnioski

Lockdown, mimo że był niezbędny do zwalczania pandemii, miał znaczący wpływ na samopoczucie Polaków. Wzrost poziomu stresu, poczucie izolacji społecznej i pogorszenie zdrowia psychicznego to tylko niektóre z negatywnych skutków, które obserwowano.

Dalsze działania

Jest to ważne przypomnienie, że podczas pandemii musimy zwracać uwagę nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na zdrowie psychiczne. Wszystkie te dane powinny skłonić nas do refleksji nad tym, jak możemy lepiej wspierać siebie nawzajem w tych trudnych czasach.


Źródła:

  1. Raport z Instytutu Psychiatrii i Neurologii
  2. Badanie Uniwersytetu Jagiellońskiego
  3. Raport z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego