INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do serwisu „Narodowy Panel Badawczy” i określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe. Pragniemy zapewnić Ci, że dbamy o Twoją prywatność i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”) oraz uchylającą dyrektywę 95/46/WE.

Administrator:

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Fieldstat sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów, NIP: 7010997139, REGON: 387034826, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859813.

Inspektor danych osobowych:

Administrator serwisu, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W celu skontaktowania się z Inspektorem, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub napisanie tradycyjnego listu na adres siedziby firmy Fieldstat, ul. Kościuszki 17 97-400 Bełchatów. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pragniemy zapewnić Ci przejrzystość i jasność w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy:

Dane firmy: Informacje o Twojej firmie, NIP, adres pocztowy, nr KRS oraz wszelkie inne dane potrzebne do rzetelnej identyfikacji podmiotu

Adres e-mail: Pobieramy adres e-mail w celu komunikacji z Klientem, wysyłania informacji o nowych badaniach, nagrodach lub innych istotnych wiadomościach dotyczących naszego serwisu.

Imię i nazwisko: Zbieramy te dane w celu identyfikacji Klienta oraz umożliwienia personalizacji naszych usług.

Numer IP: Zbieramy numer IP w celach technicznych, takich jak diagnostyka problemów technicznych, analiza ruchu na stronie, zapewnienie bezpieczeństwa serwisu.

NIP: W przypadku konieczności dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, prosimy o podanie numeru NIP. Dane te są niezbędne do prawidłowego rozliczenia i spełnienia naszych obowiązków podatkowych.

Cookies: Pliki cookies umożliwiają nam lepsze dostosowanie naszego serwisu do indywidualnych preferencji Klienta, ułatwiają nawigację, zapamiętują preferencje językowe oraz pomagają nam analizować statystyki dotyczące korzystania z naszego serwisu. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z naszego serwisu i dostosować go do ich potrzeb.

Przetwarzanie danych:

Administrator zastrzega możliwość przetwarzania danych osobowych Klientów przez inne firmy jedynie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu „Narodowy Panel Badawczy”. W ramach utrzymania serwisu, możemy współpracować z następującymi rodzajami firm:

Firmy hostingowe: W celu przechowywania danych, możemy korzystać z usług renomowanych firm hostingowych, które zapewniają nam niezawodne i bezpieczne środowisko przechowywania danych.

Serwerownie: W celu zapewnienia stabilnego działania serwisu, możemy korzystać z serwerowni, które są odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą techniczną i dostarczanie niezawodnego dostępu do naszego serwisu.

Dostawcy usług technologicznych: W celu zapewnienia różnych funkcjonalności naszego serwisu, możemy współpracować z dostawcami usług technologicznych, takimi jak dostawcy oprogramowania, usług płatności online czy systemów monitorowania i analizy.

Wszystkie te firmy, które otrzymują dostęp do danych osobowych Klientów, są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych oraz podpisanie umów o przetwarzaniu danych, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony prywatności Klientów. Pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność danych osobowych Klientów podczas współpracy z takimi firmami. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez takie firmy, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.

Na życzenie organów Państwowych, możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych. Tego rodzaju przekazanie danych może nastąpić w przypadku, gdy istnieje podstawowe prawne zobowiązanie lub gdy jest to niezbędne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony naszych praw, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony przed oszustwami i nadużyciami. W takich przypadkach przekazanie danych osobowych Klientów zostanie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w ramach obowiązujących procedur prawnych. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby chronić prywatność Klientów i ograniczyć przekazanie danych tylko do niezbędnego minimum.

Przetwarzanie danych osobowych istnieje do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia konta, przez okres 5 lat od momentu rozliczenia z urzędem skarbowym w celach rozrachunkowych.

Wszystkie te dane osobowe są gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z naszym serwisem „Narodowy Panel Badawczy”. Nie udostępniamy tych danych osobowych osobom oraz podmiotom trzecim bez Twojej zgody, z wyjątkiem realizacji celów podatkowych, prawnych oraz innych opisanych w niniejszej polityce prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy przypadkowym zniszczeniem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych [email protected]

Upublicznianie zagregowanych danych

Przy korzystaniu z danych zebranych za pośrednictwem Narodowego Panelu Badawczego (NPB), niezależnie od formy ich prezentacji – czy to w raporcie, czy w postaci szczątkowych odpowiedzi respondentów – jest obowiązkowe, aby wszelkie publicznie udostępniane dane były zanonimizowane i nie mogą zawierać żadnych danych osobowych, co jest nieodłącznym elementem naszej troski o ochronę prywatności panelistów. Ponadto, przypominamy, że jest niedozwolone publikowanie danych, które mogą przedstawiać NPB w negatywnym świetle. Te standardy podkreślają nasze zaangażowanie w realizację najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych.

Standardy neutralności

Narodowy Panel Badawczy (NPB) jest spółką zarządzaną przez osoby, które od dziesięcioleci utrzymują absolutną neutralność polityczną, zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie prywatnym. Wysoko cenimy sobie bezstronność i niezależność, co stanowi kluczowy, udokumentowany element naszej tożsamości i jest dla nas kwestią o fundamentalnym znaczeniu. Nasze działania nie są i nigdy nie były inspirowane ani kierowane przez jakiekolwiek polityczne preferencje czy dążenia. Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych danych, które służą przede wszystkim pożytkowi społecznemu. Realizujemy badania społeczne dla różnych instytucji, takich jak liczne Uniwersytety, Jednostki Samorządów Terytorialnych, zachowując najwyższe standardy etyczne i metodologiczne. Klienci są odpowiedzialni za treść ankiet prowadzonych w naszym serwisie, a my dostarczamy im narzędzi, które umożliwiają rzetelne i obiektywne prowadzenie badań. Klienci, którzy chcą upublicznić przeprowadzone za pośrednictwem platformy NPB badania, mają taką możliwość w każdym aspekcie, jednak tylko i wyłącznie pod szyldem „Klient”, nigdy pod szyldem NPB. Nasza neutralność i niezależność są dla nas priorytetem.

Znak towarowy NPB®

Logo Narodowego Panelu Badawczego (NPB) jest zarejestrowanym znakiem towarowym chronionym na terenie Polski. Jego użycie jest dozwolone jednak tylko w celach związanych z promocją naszego panelu. Każde użycie logo NPB musi służyć pozytywnemu przedstawianiu naszej platformy i nie może być wykorzystane w kontekście, który przedstawia NPB® w negatywnym świetle. Wszystkie osoby i podmioty korzystające z naszego logo zobowiązane są do przestrzegania tych zasad. Niewłaściwe użycie logo NPB w celu dezinformacji, pomówienia lub oszustwa, jest niedozwolone i może skutkować odpowiedzialnością prawną. Chcemy podkreślić, że wartość naszej marki jest niezwykle dla nas ważna i jesteśmy zdecydowani bronić naszych praw własności intelektualnej.