Blog NPB


Raporty

Posadziliśmy TYSIĄC drzew dzięki Tobie

Dzięki Wam, udało się nam posadzić już TYSIĄC drzew w Polsce,
co jest dopiero początkiem naszej zielonej misji.

Certyfikat z nasadzeń. 

Nasz Wkład w Ekologię: Liczby Mówią Same za Siebie

Posadzenie tysiąca drzew to nie tylko liczba – to realne korzyści dla naszego środowiska. Każde drzewo jest fabryką tlenu, magazynem dwutlenku węgla, oraz domem dla wielu gatunków fauny i flory. Dzięki naszej akcji, rocznie pochłaniamy około 6000 kg CO2, produkujemy tlen wystarczający dla 670 osób rocznie, a także przyczyniamy się do odzysku 58000 kg papieru. To konkretne działania, które pokazują, jak każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Przyszłość: Zieleń w Serce Naszej Misji

Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się już osiągnąć, ale nie zamierzamy na tym poprzestać. Planujemy kolejne sadzenia, które pozwolą nam jeszcze bardziej przyczynić się do ochrony naszej planety. Zachęcamy wszystkich użytkowników NPB do aktywnego uczestnictwa w naszych przyszłych inicjatywach. Wasze zaangażowanie ma realny wpływ na ekologię i wspiera nas w działaniach na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Razem możemy więcej, a każde posadzone przez nas drzewo to krok w stronę lepszej przyszłości dla nas wszystkich.